Φυλλάδια εργασιών, Β’ Δημοτικού (ebook)

Το e-book «Φυλλάδια εργασιών στη Γλώσσα» για τη B΄δημοτικού περιέχει φυλλάδια εργασιών με γραμματικές ασκήσεις, ασκήσεις ορθογραφίας, παραγωγή μικρών κειμένων, κατανόηση κειμένων και επαναληπτικές ασκήσεις. Ακολουθεί τη σχολική ύλη και είναι κατάλληλο για εξάσκηση και την καλύτερη αφομοίωση της ύλης.

Δείτε και την ψηφιακή πλατφόρμα του iLearn

18,00  12,60 

Το e-book «Φυλλάδια εργασιών στη Γλώσσα» για τη Β΄δημοτικού περιέχει φυλλάδια εργασιών με γραμματικές ασκήσεις, ασκήσεις ορθογραφίας, παραγωγή μικρών κειμένων, κατανόηση κειμένων και επαναληπτικές ασκήσεις. Ακολουθεί τη σχολική ύλη και είναι κατάλληλο για εξάσκηση και την καλύτερη αφομοίωση της ύλης.
Το συγκεκριμένο e-book μπορεί να χωριστεί σε 3 ενότητες για τα 3 σχολικά τρίμηνα. Στο τέλος του βιβλίου θα βρείτε εξώφυλλα για να τα χρησιμοποιήσετε σε έντυπη μορφή. Σε κάθε τρίμηνο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο της περιγραφικής αξιολόγησης για την συνολική επίδοση του κάθε μαθητή.

Συγκεκριμένα στο e-book θα βρείτε:
• Γραμματικές ασκήσεις,
• Κατανόηση κειμένων,
• Παραγωγή μικρών κειμένων,
• Ορθογραφία λέξεων,
• Επαναληπτικές ασκήσεις

 

Πληροφορίες για το  e-book

Τύπος αρχείου: 1 αρχείο, interactive pdf

Μέγεθος: 20,8 MB

Σελίδες: 270 σελίδες

Ηλικία: 7+

Ανάγνωση σε: PC, MAC, TABLET

Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

Scroll to Top
Scroll to Top