Μαθηματικά Έ Δημοτικού, τεύχος Στ (ebook)

Το ebook αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως το μάθημα των Μαθηματικών  της Ε΄ τάξης ακολουθώντας μάθημα – μάθημα το σχολικό βιβλίο.

Δείτε επίσης τη ψηφιακή πλατφόρμα του iLearn.

7,00  4,90 

Το ebook αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως το μάθημα των Μαθηματικών  της Ε΄ τάξης ακολουθώντας μάθημα – μάθημα το σχολικό βιβλίο.

Πιο αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν:

  • Στην αρχή υπάρχει πάντοτε η θεωρία του κεφαλαίου μαζί με αρκετά παραδείγματα.
  • Ακολουθούν οι Εμπεδωτικές ασκήσεις με βάση τη θεωρία που προηγήθηκε (ασκήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστού – Λάθους, Αντιστοίχισης, κύκλωσε το σωστό κουτάκι, προβλήματα με σχεδιαγράμματα και πίνακες).
  • Επαναληπτικές ασκήσεις στο τέλος του κάθε κεφαλαίου.
  • Πλούσιο οπτικό υλικό και εικόνες για να μπορεί ο μαθητής να αφομοιώσει το μάθημα των Μαθηματικών.
  • Επαναληπτικά φυλλάδια Μαθηματικών (11) από όλη την ύλη που συναντήσαμε στην Ε’ δημοτικού.
  • Στο τέλος υπάρχουν οι απαντήσεις των εμπεδωτικών ασκήσεων αυτού του e-book.

 

Πληροφορίες για το  e-book

Τύπος αρχείου: 1 αρχείο, interactive pdf

Μέγεθος: 11,3 MB

Σελίδες: 99 σελίδες

Ηλικία: 9+

Ανάγνωση σε: PC, MAC, TABLET

Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

 

Scroll to Top
Scroll to Top