Μαθηματικά Στ’ Δημοτικού, τεύχος Δ (ebook)

Το ebook αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως το μάθημα των Μαθηματικών  της Στ΄ τάξης ακολουθώντας μάθημα – μάθημα το σχολικό βιβλίο.

Δείτε επίσης τη ψηφιακή πλατφόρμα του iLearn.

10,00  7,00 

Το ebook αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως το μάθημα των Μαθηματικών  της Στ΄ τάξης ακολουθώντας μάθημα – μάθημα το σχολικό βιβλίο.

Πιο αναλυτικά σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν:

  • Στην αρχή υπάρχει πάντοτε η θεωρία του κεφαλαίου μαζί με αρκετά παραδείγματα.
  • Ακολουθούν οι Εμπεδωτικές ασκήσεις με βάση τη θεωρία που προηγήθηκε (ασκήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Σωστού – Λάθους, Αντιστοίχισης, κύκλωσε το σωστό κουτάκι, προβλήματα με σχεδιαγράμματα και πίνακες).
  • Επαναληπτικές ασκήσεις στο τέλος του κάθε κεφαλαίου.
  • Πλούσιο οπτικό υλικό και εικόνες για να μπορεί ο μαθητής να αφομοιώσει το μάθημα των Μαθηματικών.
  • Στο τέλος υπάρχουν οι απαντήσεις των εμπεδωτικών ασκήσεων αυτού του e-book.

 

Πληροφορίες για το  e-book

Τύπος αρχείου: 1 αρχείο, interactive pdf

Μέγεθος: 22,6 MB

Σελίδες: 137 σελίδες

Ηλικία: 11+

Ανάγνωση σε: PC, MAC, TABLET

Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

 

Scroll to Top
Scroll to Top