ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η νέα σειρά Μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους, τους ειδικούς παιδαγωγούς, τους λογοθεραπευτές, τα παιδιά και τους γονείς οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν υλικό διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Scroll to Top
Scroll to Top